HACCP Engedély - Munkavédelem

Munkavédelem

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) szabályozza az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezeti feltételeit. A munkavédelmi törvény betartása mind a munkáltatóra mind a munkavállalóra nézve kötelező érvényű. A munkavédelmi törvény területi hatálya az összes magyarországi szervezett munkavégzés.

Személyi hatálya a munkavállalóra és munkáltatóra egyaránt vonatkozik független annak állampolgárságától, lakhelyétől. A munkavédelemnek két fő területét különböztetjük meg: a munkabiztonságot és a munkaegészségügyet. A munkavédelmi törvény 57 § kimondja hogy a munkáltatónak meghatározott óraszámban meghatározott végzettségű megbízott munkavédelmi szakembert kell alkalmaznia.

Ennek pontos meghatározását a 2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez tartalmazza:

I. veszélyességi osztály

Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbíznia:
 • 1-9 fő létszámnál heti két órában
 • 10-49 fő létszámnál napi két órában
 • 50-500 fő létszámnál napi négy órában
Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség,
1000 fő felett pedig további 600 főnként középfokú végzettségűekre.

II. veszélyességi osztály

Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbízni:
 • 1-9 fő létszámnál heti két órában
 • 10-49 fő létszámnál napi két órában
 • 50-500 fő létszámnál napi négy órában
 • 501-1000 fő létszámnál napi nyolc órában
Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség
és további 800 főnként középfokú végzettségűekre.

III. veszélyességi osztály

Középfokú munkavédelmi végzettségű szakembert kell megbízni
 • 1-9 fő létszámnál heti egy órában
 • 10-500 fő létszámnál napi egy órában
 • 501-1000 fő létszámnál napi négy órában
Efelett már napi 8 órában felsőfokú munkavédelmi szakemberre van szükség.

Emellett a rendelet azt is kimondja, hogy a mikrovállalkozások esetén (legfeljebb 9fő) és az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató kisvállalkozás külső szakember foglalkoztatása helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait amennyiben kellő ismeretekkel rendelkezik.


Továbbá munkavédelmi szaktevékenységnek minősülnek az alábbi tevékenységek is:

 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása
 • Munkahelyi kockázatelemzés elkészítése változás esetén felülvizsgálata
 • Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
 • Orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
 • Veszélyes és nem veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése

Az alábbi munkavédelmi szabályzatoknak minden esetben meg kell lennie egy adott munkahelyen, ahol legalább 1 fő alkalmazott van.

Egyéni védőeszköz juttatási rendje

A Mvt 56. § és a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak alapján írásba kell foglalni az egyéni védőeszközök kiadásának belső rendjét. Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés alapvető feltétele, hogy a kollektív védelmet kell előnyben részesíteni az egyéni védelem helyett, de vannak olyan esetek amikor az egyéni védelemtől nem lehet eltekinteni.

Ilyen esetekben szükség van egy munkavédelmi szakember által összeállított egyéni védőeszköz jegyzékre, mely tartalmazza az egyes munkakörönként kiosztandó védőeszközök listáját, melyet a foglakozás egészségügyi orvosnak is jóvá kell hagynia. Ennek pontos meghatározását bízza rám, szakszerű, a hatóság által elfogadott szabályzatot készítek Önöknek!

Orvosi vizsgálatok rendje

A 33/1998. (VI.24 ) NM rendelet alapján a munkáltatónak írásba kell foglalnia az orvosi vizsgálatok rendjét. Munkavédelmi szaktevékenységnek minősül, melynek meghatározásában a foglalkozás egészségügyi orvossal együtt kell működni. Ebben a munkavédelmi szabályzatban meghatározzuk a munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát figyelembe véve a kockázatot súlyosbító tényezőket is. Amennyiben ilyen szabályzattal még nem rendelkezik, hívjon bizalommal!